LIMEX

Times Bridge Management

Với tư cách công ty cầu nối thời đại, chúng tôi vẫn không ngừng thử thách nhằm mục tiêu hướng đến hiện thực hóa “cách mạng bền vững”.

Công ty TNHH TBM VN
Address : 3rd Floor, No 85 Nguyen Thai Hoc, Van Mieu Ward, Dong Da District, Ha Noi, Viet Nam
TEL : ĐT 024 3996 7799